svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

Chanel ออกกฎให้ลูกค้าซื้อกระเป๋าได้คนละ 1 ใบต่อปี

11 ตุลาคม 2564
5.0 k

ไม่ใช่แค่มีเงินก็จะซื้อได้ Chanel ออกกฎให้ลูกค้าซื้อกระเป๋ารุ่นยอดนิยมได้แค่คนละ 1 ใบต่อรุ่น ต่อปีเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้กระเป๋า Chanel ยิ่งมีราคาแพงและหายากขึ้นไปอีก

ความพิเศษของสินค้าแบรนด์เนมหรูหราก็คือความเอ็กซ์คลูซิฟที่ไม่ใช่แค่มีเงินก็จะหาซื้อได้ ซึ่ง Chanel แบรนด์สุดหรูจากฝรั่งเศสที่สาวๆ ทั่วโลกหลงใหล เพิ่งเพิ่มความเอ็กซ์คลูซิฟให้กับแบรนด์ของตัวเอง ด้วยการออกกฎจำกัดจำนวนกระเป๋ารุ่นยอดนิยม ให้ลูกค้าสามารถซื้อได้แค่รุ่นละ 1 ใบต่อปีเท่านั้น

Chanel ออกกฎให้ลูกค้าซื้อกระเป๋าได้คนละ 1 ใบต่อปี กระเป๋ารุ่น Classic Flap และ Coco Handle เป็นกระเป๋าสองรุ่นที่ต่อไปนี้ ลูกค้าจะสามารถซื้อได้แค่ปีละ 1 ใบต่อรุ่นเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการจำกัดไม่ให้ลูกค้าซื้อกระเป๋ารุ่นอื่นๆ ได้เกิน 2 ใบต่อรุ่น เพื่อป้องกันการนำไปขายต่อ หรือการซื้อไปเพื่อเก็งกำไร

กระเป๋าของ Chanel เป็นสินค้าที่มีราคาขึ้นราว 10-15% ทุกปี ทำให้มีการซื้อไปเพื่อเก็งกำไรและขายต่อจำนวนมาก แค่ปีนี้ปีเดียว Chanel ได้ปรับราคากระเป๋าขึ้นไป 3 รอบแล้ว ซึ่งคาดว่าการจำกัดจำนวนกระเป๋าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ต่อปี จะยิ่งทำให้กระเป๋า Chanel เป็นที่ต้องการและราคาน่าจะสูงขึ้นไปอีก โดยขณะนี้ กระเป๋า Chanel Classic ไซส์เล็ก มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 250,000 บาท