สงขลา - ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองเตยและซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน

10 ตุลาคม 2564  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง 
ร่วมลงพื้นที่ตรวจ สำรวจคลองเตย รางระบายน้ำถนนราษฎร์ยินดี สถานีสูบน้ำคลองเตย เพื่อรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกลงมา สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำที่มีมากในช่วงฝนตกหนัก เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม  ดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังจุดอ่อนที่น้ำรอการระบาย สถานีสูบน้ำบริเวณคลองเตยที่รองรับการสูบน้ำระบายออก จำนวน 18 เครื่อง ที่พร้อมเดินเครื่องได้ตลอดเวลา 

หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางน้ำ ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หากเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมจริง พร้อมทั้งบัญชาการสั่งการด้วยตนเอง ที่ต้องแก้ไขให้มีความรวดเร็ว มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม
เมื่อเสร็จสิ้นการซ้อมแผนแล้ว ทางคณะได้ลงเรือสำรวจบริเวณคลองอู่ตะเภา เพื่อดูสภาพพื้นที่จริงของคลอง ได้แก่ผนังกั้นคลองทั้ง 2 ฝั่ง ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อตลอดแนว ซึ่งมีความตื้นเขินของท้องคลองและสิ่งกีดขวางที่อยู่ในบริเวณคลองอู่ตะเภา 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม พล.ต.ท.สาคร ทองมุณีนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่  มีความพร้อมในการแก้ปัญหาและป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน 

ด้วยการบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ 
 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ้อมแผนช่วยเหลือน้ำท่วม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มีแผนเชิงรุกและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถเข้าเผชิญเหตุได้ทันท่วงที
“เราจะซ้อมแผนให้เหมือนจริง เวลาเกิดเหตุจริง เราก็จะทำได้เหมือนที่ซ้อม เมืองหาดใหญ่จะผ่านพ้นภัยต่างๆ ไปได้ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ของคนชาวหาดใหญ่ เราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

และในช่วงหน้าฝนนี้ประชาชนชาวหาดใหญ่ สามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์จากศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ที่
สายด่วนกุญชร 074-200000  เพจ Facebook และเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่   [email protected]  และสถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ 96.0 MHz. ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ ภาพ / ข่าว :

ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่