บางจากชี้แจงกรณีโรงกลั่นน้ำมัน เกิดจากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับสู่สภาวะปกติ

10 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 16.05 น. เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะเพื่อความปลอดภัย และเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันจากการเผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต 

    
เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับสู่สภาวะปกติ และไม่มีกลุ่มควันตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยขณะนี้ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการผลิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 

10 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 16.05 น. เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะเพื่อความปลอดภัย และเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันจากการเผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต 

    
เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับสู่สภาวะปกติ และไม่มีกลุ่มควันตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยขณะนี้ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการผลิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุด ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการตรวจสอบ และมีการซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน