ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ รวม 10,817 ราย หายป่วย 9,981 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,880 ราย เสียชีวิต 84 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

รวม 10,817 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,055 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 649 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 63 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,682,021 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 

  • หายป่วยกลับบ้าน 9,981 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,554,887 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,880 ราย

 

  • เสียชีวิต 84 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 10,817 หายป่วย 9,981 เสียชีวิต 84 ราย