สคบ.เตรียมออกแนวทางคุมโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลังนายกฯ สั่งตรวจสอบการโฆษณาสินค้าและบริการสินค้าทางสื่อต่าง ๆ ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

     วันนี้ (8 ต.ค.) นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาค้าและบริการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เปิดเผยว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการโฆษณาจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีลักษณะอวดอ้างสรรพคุณที่อาจเกินความจริง และการโฆษณาจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินจริง หรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมทั้งการรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่มีการเสนอขายแก่ผู้บริโภค

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อสรุปเป็นแนวทางร่วมกัน คือ 1. จัดทำแผนบูรณาการเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการ รวมถึงการขายสินค้าออนไลน์ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 2. การเฝ้าระวังตรวจสอบการโฆษณาร่วมกัน 3. จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาระหว่างหน่วยงาน และ 4. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ทราบเป็นระยะ
 

     สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้ สคบ. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาสินค้าและบริการสินค้าทางสื่อต่างๆ ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา

 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี