"สินเชื่อประชารัฐ" "ออมสิน" ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ใครมีสิทธิกู้ ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็ก! เงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลได้มีมาตราการช่วยเหลือต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง คืบหน้าล่าสุด ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
   

วงเงินกู้

 • 50,000 บาท
   

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
   

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี
   

หลักประกัน

 • ใช้บรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้
   

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ
   

 

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน โทร. 1115

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด