กรมอนามัย จัด ATK 250,000 ชุด ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารทั่วประเทศ ผ่านศูนย์อนามัยเขต พร้อมย้ำใช้ 10 หลักปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ป้องกันโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ผ่อนคลายสถานประกอบกิจการต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงคงต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า ผู้ขาย พนักงานบริการในร้านอาหาร และพนักงานส่งอาหาร ได้คัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 7 วัน

 

โดยขณะนี้ กรมอนามัยได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 250,000 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารทั่วประเทศผ่านศูนย์อนามัย ได้แก่

 • ตลาด จำนวน 157,452 ชุด
 • ร้านอาหาร จำนวน 68,596 ชุด
 • แผงลอย จำนวน 18,876 ชุด
 • เดลิเวอรี จำนวน 5,076 ชุด       

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

           

หลักเกณฑ์ในการตรวจ ATK ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 

1. ตลาด ต้องเป็นตลาดค้าส่งและตลาดขนาดใหญ่ ที่มีการแพร่ระบาด และมีความเสี่ยงสูง ให้สุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่มีลักษณะการพักอาศัยที่มีจำนวนคนมาก พักรวมกัน หรือมีความเสี่ยง ซึ่งหน่วยบริการสามารถปรับจำนวนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

2. ร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านที่ซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อ ร้านที่พบผู้ติดเชื้อ และ/หรือ ร้านที่พนักงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

 

3.แผงลอย เน้นที่มีการซื้อวัตถุดิบจากตลาดที่มีประวัติพบผู้ติดเชื้อหรือมีการสุ่มตรวจ ATK มีการจำหน่ายอาหารในบริเวณเขตพื้นที่ได้รับอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือมีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโควิด-19 หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และ

 

4. เดลิเวอรี่ ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีปัจจัยเสี่ยงบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคโควิด-19  และอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19

 

แจกฟรี! ATK 250,000 ชุด ให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

 

สถานประกอบกิจการด้านอาหาร ต้องคุมเข้มในการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ควบคู่กันไป เพื่อป้องกันการติด และแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยหลักปฏิบัติ 10 ข้อสำคัญ ดังนี้

 1. 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 2.  เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่              
 3.  สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 4.  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 5.  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก
 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน
 7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ 
 8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
 9.  งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และ
 10.  หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน