ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 ตุลาคม 2564 ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ดังนี้

  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 19 - 20 - 21 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 24 - 25 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 26 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค. 64

 

ไทยร่วมใจ แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

หมายเหตุ โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น

สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอปเป๋าตัง