แม่ฮ่องสอน -ผอ.กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนชาวแม่ฮ่องสอน เตรียมตัวเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 11-15 ตุลาคม 2564

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

กกต.แม่ฮ่องสอน เผยเตรียมตัวเลือกตั้ง อบต.28พ.ย.นี้

สำหรับปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติจัดการเลือกตั้งไป เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จนถึงปฏิทินประกาศเลือกตั้ง วันสุดท้าย วันที่ 27 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

กกต.แม่ฮ่องสอน เผยเตรียมตัวเลือกตั้ง อบต.28พ.ย.นี้

วันที่ 7 กันยายน 2564 ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งของ อบต.

1 ตุลาคม 2564 กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

6 ตุลาคม 2564 ผอ.กกต.อบต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

11-15 ตุลาคม 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

12 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

17 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

21-27 พฤศจิกายน 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง อบต.

29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญชวน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกท่านไปเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิกกากบาทได้ไม่เกิน จำนวนสมาชิก ที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี บัตรนายกกากบาทได้ หมายเลขเดียว ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใสด้วยความปราถนาดีจาก สำนักงาน กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-612878 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สายด่วน โทร 1444

กกต.แม่ฮ่องสอน เผยเตรียมตัวเลือกตั้ง อบต.28พ.ย.นี้

โดย ทศพล  บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน