svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ที่ปรึกษานายกฯ โต้ข่าวเตรียมห้องตึกบัญชาการรับปรับ ครม.

ที่ปรึกษานายกฯ โต้ข่าวเตรียมห้องตึกบัญชาการรับปรับ ครม. แจงแค่เตรียมห้อง สำหรับที่ปรึกษานายกฯ  ที่หมุนเวียนเข้ามาใหม่ 

1 ตุลาคม 2564 น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงสื่อมวลชนกรณีมีกระเเสข่าวการจัดเตรียมห้องที่ตึกบัญชาการ เพื่อรองรับการปรับ ครม. ที่จะมีรองนายกฯ คนใหม่ ว่า วันที่ 
30 ก.ย. 64 มีผู้เกษียนอายุราชการ และมีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่ง ทางผู้รับผิดชอบด้านสถานที่ จึงต้องเข้าทำความสะอาดห้องที่ย้ายออกไป และรองรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามการหมุนเวียนปกติ โดยยืนยันไม่ได้รับแจ้งให้ทำการจัดเตรียม เพื่อรองรับการปรับ ครม. แต่อย่างใด

 

 

 

 

ที่ปรึกษานายกฯ โต้ข่าวเตรียมห้องตึกบัญชาการรับปรับ ครม.

 

 

ที่ปรึกษานายกฯ โต้ข่าวเตรียมห้องตึกบัญชาการรับปรับ ครม.