นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชนประจำปี 2564 โดยมี นายเรื่องศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชนประจำปี 2564 โดยมี นายเรื่องศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings


พร้อมทั้ง พันตำราจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ งานประกาศรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลองค์กรตันแบบด้านมนุษยชนให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือก

 

 

นิตวิทย์ฯคว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน"

 

รวมถึงยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ

 

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชนดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ

นิตวิทย์ฯคว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน"

พันตำราจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์