หอการค้าไทยห่วงสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 5,000-10,000 ล้านบาท/วัน ส่วนมติศบค.ผ่อนคลายเปิดกิจกรรมฟื้นเชื่อมั่นไตรมาส 4

น้ำท่วม ‘ฉุด‘ เศรษฐกิจสูญหมื่นล้าน/วัน

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น  อังอุบลกุล ระบุ หอการค้าไทยมีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในขณะนี้เป็นอย่างมาก เพราะอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ โดยประเมินว่าอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาทต่อวัน

 

ทั้งนี้ ได้ติดต่อไปยังหอการค้าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เร่งประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนต่อไป

 

ส่วนมติ ศบค. ที่เห็นชอบให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม เช่น ร้านเสริมสวย นวดและสปา สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ และเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ตามปกติ รวมทั้งลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ถือเป็นข่าวดี และเป็นการส่งสัญญานสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนที่เหลือ รวมทั้ง สะท้อนความสามารถของระบบสาธารณสุข ที่พร้อมจะรับมือกับการแพร่ระบาด

น้ำท่วม ‘ฉุด‘ เศรษฐกิจสูญหมื่นล้าน/วัน

อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า การจับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจในเดือนต.ค. น่าเพิ่มมาเป็น 10,000-12,000 ล้านบาทต่อวัน และมองว่าการผ่อนคลายกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ให้กลับมาเป็นบวกได้