ฝนตกหนักทำน้ำป่าท่วมอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ทำพื้นที่ราชการ เขตเศรษฐกิจสำคัญได้รับความเสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบล 2 เทศบาล ได้รับความเดือดร้อน

27  กันยายน 2564 นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย    ลงพื้นที่ อ.ด่านซ้ายเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วม  หลังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากมาจากภูลมโล สู่ ต.กกสะทอน  เข้าลำน้ำหมันแดง  ผ่านกลางเทศบาลตำบลด่านซ้าย จ.เลย ท่วมบ้านเรือนราษฎร   ย่านธุรกิจ ถนนพระแก้วอาสา ในเขต อ.ด่านซ้ายส่งผลให้สถานที่ราชการ ร้านค้า  โรงเรียน ตลาดสด      พื้นที่เทศบาลตำบลศรีสองรักษ์  เทศบาลตำบลด่านซ้าย  ต.นาดี ต.นาหอ ต.ปากหมัน  และ ต.กกสะทอน  พื้นที่ต้นลำน้ำ  ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า 150  หลังคาเรือน   ระดับน้ำสูงกว่า  20 เซนติเมตร       

ด่านซ้ายระทมหนักน้ำป่าทะลักท่วม 5 ตำบล 2 เทศบาล

 

ด่านซ้ายระทมหนักน้ำป่าทะลักท่วม 5 ตำบล 2 เทศบาล