ตาก - "อุ้มผาง"น้ำเริ่มลด แต่ต้องถูกตัดจากโลกภายนอก อีกราว 3 วัน เหตุดินสไลด์-เสาไฟฟ้าล้มยาวนับ 1 กิโลเมตร ผอ.แขวงทางหลวงตาก5 เร่งประสาน กฟภ.ส่งเจ้าหน้าเข้าดำเนินการแก้ไข

วันที่ 27 กันยายน 2564 ชาว อ.อุ้มผาง จ.ตาก ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายต่อไปอีก 2-3 วัน หลังจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อ.อุ้มผาง สไลด์ลงมาพร้อมต้นไม้ และดินโคลนเป็นระยะทางร่วม 1 กิโลเมตรที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 105-106 บ้านแม่กลองน้อย ต.แม่กลอง ซึ่งห่างจากตัว อ.อุ้มผางราว 43 กิโลเมตร ทำให้รถสัญจรไปมาไม่ได้ และคนที่จะไป อ.อุ้มผาง และกลับไปยัง อ.แม่สอด ติดอยู่ระหว่างทาง ขณะที่น้ำที่ท่วมเขตอบต.อุ้มผาง และเทศบาลตำบลอุ้มผาง เริ่มลดลง หลังฝนทิ้งช่วง แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ มีน้ำท่วมอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และที่พัก ร้านค้าได้รับความเสียหายมาก

เสาไฟล้มยาว1กม.-ตัดขาด"อุ้มผาง"จากโลกภายนอก

นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตาก2 (แม่สอด) กล่าวว่า ทางแขวงทางหลวงตากได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สอด ได้นำเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปยังพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือแล้ว

เสาไฟล้มยาว1กม.-ตัดขาด"อุ้มผาง"จากโลกภายนอก

ด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทาง อ.อุ้มผางแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้า แต่ต้องใช้เวลาเพราะระหว่างทางต้องระมัดระวังดินสไลด์ที่เกิดขึ้นบ่อย สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ อ.อุ้มผางนั้น ได้ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง จ่ายไฟฟ้าไปก่อน แต่จะได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น

เสาไฟล้มยาว1กม.-ตัดขาด"อุ้มผาง"จากโลกภายนอก

โดยสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี  /ตาก