เชียงราย - ภาคเอกชนยื่นหนังสือเสนอเพิ่มด่านชายแดน เชียงแสน - เชียงของ ในการเปิดท่องเที่ยวมกราคม 65 หลังจากที่เชียงรายได้เปิดชายแดนที่ อ.แม่สาย แห่งเดียว ชี้ ชายแดนด้าน ส.ป.ป.ลาวมีความสำคัญทั้งด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ไม่แพ้ด่านพรมแดนอื่นๆ

วันที่ 26 กันยายน 2564 นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงชายแดนไทย-ส.ป.ป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อรองรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยว

เอกชนชงทบทวนเปิดพรมแดน เชียงแสน-เชียงของ 

โดยนายวชิระ รัศมีจันทร์ ได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนยื่นหนังสือ ผ่าน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ถึงรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้เปิดชายแดนไทยที่ อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ ซี่งติดกับแขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว เนื่องจากก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 ว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนไทยเฉพาะจุดหรือบับเบิ้ลชายแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรกทยอยเปิดตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2564 เริ่มต้นจาก จ.ภูเก็ต หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สมุยพลัสโมเดล จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ 

แต่ในระยะที่ 4 ที่จะเป็นการเปิดบับเบิ้ลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค.2565 เป็นต้น โดย จ.เชียงราย ให้เปิดชายแดนเฉพาะด้าน อ.แม่สาย ที่ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เท่านั้น แต่ไม่มีด้านที่ติดกับ ส.ป.ป.ลาว ตั้งแต่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีเพียง จ.นครพนม หนองคาย และมุกดาหาร เท่านั้น ที่เปิดด่านพรมแดนติดกับ ส.ป.ป.ลาว ภาคเอกชนจึงเห็นว่าควรเปิดบับเบิ้ลด้าน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ควบคู่กันไปด้วยเพราะมีศักยภาพเหมือนกับ อ.แม่สาย

เอกชนชงทบทวนเปิดพรมแดน เชียงแสน-เชียงของ 

นายวชิระ กล่าวว่า จ.เชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวรที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ซึ่งต่างมีศักยภาพในการนำเข้าและส่งออกสินค้า การให้บริการเข้าและออกเมือง เป็นด่านสากลเหมือนกันแต่ในการเปิดบับเบิ้ลชายแดนกลับให้เปิดเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย เพียงจุดเดียว ทำให้เชื่อว่าอาจเกิดจากการตกหล่นในรายชื่อ นอกจากนี้ จ.เชียงราย ยังมีจุดผ่านแดนหลายจุดนอกเหนือจาก อ.แมส่าย คือจุดผ่านแดนถาวรที่ อ.เชียงแสน ติดต่อกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ส.ป.ป.ลาว ซึ่งยังแบ่งเป็น 2 จุดคือจุดผ่านแดนถาวรเชียงแสนตรงกันข้ามที่ว่าการ อ.เชียงแสน และจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน

ด้าน อ.เชียงของ มีจุดผ่านแดนถาวรเชียงของตรงสะพานมิตรภาพไทย-ส.ป.ป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ติดต่อกับเมืองห้วยทราย เมืองเอกของแขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีถนนอาร์สามเอเชื่อมไปถึงประเทศจีน ดังนั้นศักยภาพของจุดผ่านแดนของทั้ง 2 อำเภอ จึงสามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้

เอกชนชงทบทวนเปิดพรมแดน เชียงแสน-เชียงของ 

“น่าเสียดายถ้าไม่มีรายชื่อในการเปิดบับเบิ้ลชายแดน ทางภาคเอกชนจึงได้ยื่นหนังสือผ่านทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พิจารณาเพิ่มเติม ที่ผ่านมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน จ.เชียงราย จะเป็นคนไทยมากถึงร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตกประมาณ 2-3% ที่เหลือเป็นชาวจีนกว่า 15-18% เมื่อเล็งเห็นถึงศักยภาพเมืองชายแดนจึงควรเปิดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเมื่อเห็นถึงศักยภาพก็จะทยอยเปิดเพื่อให้ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดทั้งภายในและระหว่างประเทศ”นายวชิระ  กล่าว

โดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ / เชียงราย