ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 50 ล้านโดส ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,353 รายเสียชีวิตเพิ่ม 125 ราย หายป่วย 14,305 ราย อาการหนัก 3,324 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 724 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

26 กันยายน 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 26 กันยายนว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 28 ของโลก ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 131,153 ราย สหราชอาณาจักร 111,689 ราย มาเลเซีย 66,465 ราย อินเดีย 24,093 ราย ไทย 22,304 ราย ฟิลิปปินส์ 22,179 และอินโดนีเซีย 15,180 อัตราตายต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 2,118 ราย สหราชอาณาจักร 1,992 ราย มาเลเซีย 765 รายอินโดนีเซีย 510 ราย ฟิลิปปินส์ 336 ราย อินเดีย 320 รายและไทย 232 ราย

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 12,353 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 11,809 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 12 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 532 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,532,775 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,561,638 ราย หายป่วย 14,305 ราย หายป่วยสะสม 1,395,481 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 125 ราย เสียชีวิตสะสม 16,174 ราย คิดเป็น 1.06% ผู้ป่วยรักษาอยู่  122,463 ราย ในโรงพยาบาล 35,051 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่น 87,412 ราย อาการหนัก 3,324 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 724 ราย

 

ผู้รับวัคซีนฉีด 50,101,055 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 40,659 ราย สะสม 31,352,795 ราย เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 67,821 ราย สะสม 17,667,069 ราย เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 3,735 ราย สะสม 1,080,391 ราย เข็มที่สี่เพิ่มขึ้น 0 ราย สะสม 800 ราย

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยเสียชีวิต 125 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 27 ราย สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสาคร รวม 27 ราย ขอนแก่น นครราชสีมา เลยสกลนคร อุดรธานี บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ รวม 11 ราย นครสวรรค์ ตาก อุตรดิตถ์ พะเยา รวม 9 ราย นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี ยะลา สงขลา รวม 18 ราย ระยอง ชลบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสงครามเพชรบุรี ราชบุรี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด รวม 33 ราย แบ่งเป็น เป็นชาย 63 รายหญิง 62 ราย ชาวไทย 22 ราย เมียนมา 3 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 67 ปี (23-105 ปี)  ค่ามัธยฐานทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 11 วัน นานสุด 41 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป 79 ราย คิดเป็น 63% อายุน้อยกว่า 60 ปีมีโรคเรื้อรัง 29 ราย คิดเป็น 23% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 17 ราย คิดเป็น 14% เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 2 ราย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพัทลุง (ทราบติดเชื้อหลังเสียชีวิต)

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ผู้ป่วยในประเทศ 12,353 ราย ต่างประเทศ 12 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,629 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 1,601 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 6,579  ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 532 ราย

 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวม 12 ราย จาก กาตาร์ 1 ราย อิสราเอล 1 ราย อาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้าพักรักษา ภูเก็ตแซนด์บล็อก โรงพยาบาลเอกชนภูเก็ต จากมาเลเซีย 7 ราย เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่ 11 กันยายน ช่องทางธรรมชาติ 2 ราย เพศชาย 2 ราย อายุ 31, 42 ปี สัญชาติไทยอาชีพพนักงานร้านอาหาร ผลพบเชื้อมีอาการ LQ นราธิวาสโรงพยาบาลสุขิริน และเดินทางวันที่ 20 กันยายน ผ่านช่องทางธรรมชาติเพศชาย 5 ราย อายุระหว่าง 41- 59 ปี สัญชาติไทย อาชีพเกษตรกรรม ผลพบเชื้อไม่มีอาการ  LQ ปัตตานี โรงพยาบาลปานาแระ จากกัมพูชา 1 ราย วันที่ 17 กันยายน ผ่านช่องทางธรรม เพศชายอายุ 49 ปีสัญชาติไทยอาชีพรับจ้างผลพบเชื้อ มีอาการ โรงพยาบาลโคกสูง สระแก้ว

ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศ รายใหม่และสะสมวันที่ 1 เมษายนถึง 26 กันยายน รวมทั้งประเทศ(ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 1,530,000 ราย ในเรือนจำและที่ต้องขัง 68,535 ราย จังหวัดอื่น 48 จังหวัดรวม 312,873 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัดรวม 383,842 ราย ภาคใต้ 4 จังหวัดรวม 91,497 ราย รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 673,253 ราย

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด 10 อันดับแรก กรุงเทพมหานคร 1,976 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 26 กันยายน 360,072 ราย สมุทรปราการ 713 ราย รวม 106,681 ราย ชลบุรี 651 ราย รวม 84,435 ราย ยะลา 558 ราย รวม 21,009 ราย ระยอง 517 ราย รวม 29,805 ราย นครศรีธรรมราช 477 ราย รวม 14,111 ราย สมุทรสาคร 412 ราย รวม 87,658 ราย สงขลา 409 ราย รวม 28,073 ราย นราธิวาส 370 ราย รวม 22,091 รายและราชบุรี 297 ราย รวม 28,746 ราย

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้พบว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์ หรือไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมี 3 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ติดเชื้อ 1-10 ราย 9 จังหวัด ติดเชื้อ 11-50 ราย 22 จังหวัด ติดเชื้อ 51-100 ราย 8 จังหวัด และติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 35 จังหวัด

ศบค. เผย น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด