ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะถนนบ้านก้างปลา อ.ด่านซ้าย พบพื้นที่เป็นแอ่งกระทะรับน้ำ ขณะที่ทางเทศบาลได้ประสานชลประทานเลยตั้งเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชม.  

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาตรวจและมอบนโยบาย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนที่บ้านก้างปลา หมู่ที่ 5 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย หน.สนง.ปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้าย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก กำนันตำบลด่านซ้าย ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เบื้องต้นได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผู้สัญจรไปมา ให้ระมัดระวัง และนำเครื่องมือ พร้อมรถแบคโฮ ปรับปรุงเส้นให้สามารถใช้ได้ชั่วคราว

ผู้ว่าฯแก้ปัญหาน้ำเซาะถนนบ้านก้างปลา ด่านซ้าย

นายวิเวทย์ วิไชโย นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน พร้อมคณะบริหาร กองช่าง และงานป้องกัน เทศบาลตำบลนาอาน ลงพื้นที่คุ้มซำหลวง บ้านฟากนา ม.11เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแบบระยะยาว เนื่องจากเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งกระทะรับน้ำ ทางเทศบาลได้ประสานชลประทานเลยตั้งเครื่องสูบน้ำตลอด24ชม. โดยเทศบาลรับผิดชอบเรื่องน้ำมันในการสูบน้ำ เพื่อเป็นการไขปัญหาในเบื้องต้น และจะมีการประสานไปยังจังหวัดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำระยะยาวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

ผู้ว่าฯแก้ปัญหาน้ำเซาะถนนบ้านก้างปลา ด่านซ้าย

 

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ