แจ้งอีกครั้ง สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ ม.33 ที่ลาออกจากงานแล้ว ให้รีบยื่นเรื่องเพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่อง รับ 800 บาทต่อเดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 กันยายน 2564  กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวถึง ผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน และลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตน ม.39 สามารถยื่นขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงาน อย่าลืมยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร 800บาท/เดือน

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงาน อย่าลืมยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร 800บาท/เดือน

1.กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ เช็กตรงนี้

 

2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

3.สมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (กรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

 

4.ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

 

 

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงาน อย่าลืมยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร 800บาท/เดือน

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ออกจากงาน อย่าลืมยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร 800บาท/เดือน