การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” เน้นให้ความรู้คู่บันเทิง มิติใหม่ในยุค New Normal

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน จึงจัดกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” (Let’s be Hero) เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมระยะยาว “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA”

 

ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากให้ความรู้เยาวชนแล้ว ยังให้คนในชุมชนรู้จักการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบ New Normal เป็นการให้ความรู้แบบออนไลน์ โดยนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ Edutainment (เอดูเทนเมนต์) คือ การให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง ที่เพิ่มความสนุกสนาม สร้างความตื่นตาตื่นใจ มีการเล่นเกมตอบคำถามให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรม CSR เลยทีเดียว

PEA อบรมการใช้ไฟฟ้าประหยัดและปลอดภัย

ทั้งนี้มีวิศวกร PEA มารับหน้าที่เป็นวิทยากร ครั้งนี้เรามุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรม ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400  คน ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

นอกจากนี้ PEA ยังได้ผลิตสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบ วีดิโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาอาชีวะสาขาช่างไฟฟ้า กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การแจ้งเหตุอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต เบื้องต้น อีกด้วย ซึ่ง PEA จะมีการติดตามประเมินผลการรับรู้ในทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น

PEA อบรมการใช้ไฟฟ้าประหยัดและปลอดภัย

ทาง PEA จะยังคงเดินหน้า มอบแสงสว่าง และกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป และในส่วนของโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”  มีผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป ดังนี้  กิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน , นักศึกษาอาชีวะสาขาช่างไฟฟ้าได้รับการอบรมให้ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 2,500 คน , ครัวเรือนที่ได้รับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1 ล้านครัวเรือน , มีอาสาสมัครที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับ PEA กว่า 6,000 คน , และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วปลอดภัยจำนวน 23 แห่ง