svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดลงทะเบียนแล้ว “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” วันนี้ 24 ก.ย.

24 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วันนี้ 24 ก.ย. อย่าลืมลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ครม. เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดขยายระยะเวลาโครงการถึง 28 ก.พ. 65

24 กันยายน 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

 

โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ เป็นวันที่ 28 ก.พ. 2565 และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 2565 

 

วันนี้ 24 ก.ย. 64 เปิดลงทะเบียนวันแรก สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. จำนวน 2,000,000 สิทธิ

สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ม.ค. 2565

 

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 - 23 ม.ค. 65

เช็กเงื่อนไข การลงทะเบียน

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ **ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

-ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

 

เปิดลงทะเบียนแล้ว “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” วันนี้ 24 ก.ย.

 

 

ขั้นตอนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

-รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

-ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นหลักในการใช้จ่าย

-จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ

-ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

-จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

-Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพัก จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

-Check-out ออกจากที่พัก

 

เปิดลงทะเบียนแล้ว “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” วันนี้ 24 ก.ย.

 

เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

 

จำนวนสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 24 ก.ย. 64 (เวลา 12.02 น.) 

จำนวนสิทธิที่พักเหลือ           2,000,000 สิทธิ

จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1,263,132 สิทธิ


ตรวจสอบสิทธิคงเหลือ  คลิกที่นี่

logoline