อบจ.อุบลราชธานี มอบอุปกรณ์ สามล้อโยก สำหรับผู้พิการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน

23 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์  นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการ หรือ รถวีลแชร์ รถสามล้อโยก จำนวน 6 คัน ให้กับผู้พิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเรือง ตามโครงการ อบจ.ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ ที่ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดยมี นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี โดยมี น.ส.นันท์นภัส วาจาดี สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ และนายเมธานันท์ ขวาของ สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี เขต อ.นาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาเรือง ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย

อบจ.อุบลราชธานีเร่งช่วยเหลือผู้พิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา อบจ.อุบลราชธานี ได้รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือรถสามล้อโยก จากผู้พิการที่ต้องการรถสามล้อโยก เป็นจำนวนมาก ดังนั้น อบจ.อุบลราชธานีจึงได้ตั้งงบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับผลิต ซ่อมอุปกรณ์ให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้พิการและครอบครัว

อบจ.อุบลราชธานีเร่งช่วยเหลือผู้พิการ
 

สำหรับผู้พิการที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือเรื่องกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สามารถแจ้งความประสงค์ที่ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 045-311689  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำชุมในพื้นที่ของท่านเพื่อให้ประสานงานต่อมายัง อบจ.อุบลราชธานี ต่อไป

โดย  - กฤษณะ วิลามาศ