svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รัฐเข็น OTOP ขึ้นแผงออนไลน์ คาดโกย 100 ล้าน

23 กันยายน 2564

กรมการพัฒนาชุมชน - ไปรษณีย์ไทย - ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ลงนามความร่วมมือนำผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Jubjaai.com หวังช่วยผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนออนไลน์ ตั้งเป้าสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทภายในปีนี้

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ตามปกติ ทำให้ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ช่องทางออนไลน์จึงถือเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ที่ประชาชนหันไปซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น โดยจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อสินค้าและบริการบนออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 'การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม ‘จับจ่าย’ (Jubjaai.com)' โดยมีเป้าหมายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ มีแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อสังคมและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

รัฐเข็น OTOP ขึ้นแผงออนไลน์ คาดโกย 100 ล้าน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สุรศักดิ์ อักษรกุล ระบุ แพลตฟอร์ม Jubjaai.com จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค และขยายมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โตขึ้น โดยจะเปิดให้ประชาชนได้ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 40,000 ผลิตภัณฑ์ ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้าช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทภายในปีนี้

 

ด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด พีระ อุดมกิจสุกล ระบุ ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นการเติบโตของตลาดออนไลน์ที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยแพลตฟอร์ม Jubjaai.com จะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ไปรษณีย์ไทยจะเข้ามาช่วยในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้มีประสิทธิภาพ และมีส่วนลดค่าขนส่ง โดยมุ่งหวังช่วยขยายฐานสินค้าชุมชนให้เติบโตขึ้น แบ่งเบาภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP

รัฐเข็น OTOP ขึ้นแผงออนไลน์ คาดโกย 100 ล้าน

ด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ ระบุ แพลตฟอร์ม Jubjaai.com เป็นหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคม เป็นช่องทางที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ประกอบการไทยเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมโปรโมชั่น และดีลพิเศษต่าง ๆ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีมาร์เกตเพลสที่มีอยู่ในตลาด แต่ความแตกต่างคือเป็นแพลตฟอร์มของคนไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเท่านั้น

รัฐเข็น OTOP ขึ้นแผงออนไลน์ คาดโกย 100 ล้าน