ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” สั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯ นายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.” เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วานนี้ (22 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  ระบุว่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ เพิ่มตำแหน่ง รอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่ม

เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เพิ่มรองผู้อำนวยการตามลำดับ 3 ตำแหน่ง คือ  

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ เพิ่มตำแหน่ง รอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่ม

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 1  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการคน 2  และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 3

อ่านรายละเอียด