ครม. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 427.17 ล้านบาท ใช้เยียวยาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า

22 กันยายน 2564 ครม. อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 427.17 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 เพื่อให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ใช้เยียวยาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า

 

ไฟเขียวงบกลาง 427 ล้านบาท นำเข้าตู้เปล่ารับการส่งออก

การเยียวยาดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ในช่วงโควิด-19 จูงใจให้มีการนำตู้สินค้าเปล่าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อบรรจุสินค้าส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศในช่วงที่ภาคการส่งออกกำลังฟื้นตัว

 

ไฟเขียวงบกลาง 427 ล้านบาท นำเข้าตู้เปล่ารับการส่งออก

กทท.ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนม.ค.- มี.ค. 64 โดยการปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือ 2 แห่ง ในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 มีปริมาณตู้สินค้าเข้า 5,087.25 ทีอียู ใช้วงเงินสนับสนุน 5.08 ล้านบาท

 

ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 64 มีปริมาณตู้สินค้าเข้า 422,085.25 ทีอียู ใช้วงเงินสนับสนุน 422.08 ล้านบาท รวมท่าเรือ 2 แห่ง มีปริมาณตู้สินค้าเข้า 427,172.50 ทีอียู วงเงินสนับสนุนรวม 427.17 ล้านบาท