เชียงใหม่ – ผู้ประกอบการรถเช่า ระบุหากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควรใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อมาใช้แทน มั่นใจพร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ขณะที่ร้านท่าช้าคาเฟ่ พร้อมเปิดทันทีที่ได้รับอนุญาต โดยหน่วยงานรัฐต้องออกมากำหนดมาตรการที่ชัดเจน

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายจิโรจ วุฒิช่วย ผู้ประกอบการรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ ยุบ ศบค. นั้น เมื่อเข้าไปติดตามข่าวพบว่าเป็นการ พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558 ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ประกอบการเชียงใหม่ขานรับยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

            ทั้งนี้  หากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะส่งผลดีให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน แต่ควรที่จะต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ เข้ามาช่วยกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ส่วนการเปิดเมืองนั้นจะเลื่อนไปเป็นเดือน พฤศจิกายน 2564 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้างแล้ว โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างมีความพร้อมที่จะรักนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

             "ขณะนี้จะมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว หรือ SHA PLUS   โดยพยายามนำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น" นายจิโรจ กล่าว 

ผู้ประกอบการเชียงใหม่ขานรับยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

              ด้านน.ส.นวภัสร์ ศรียา ทีมบริหารร้านท่าช้าง คาเฟ่ สถานบันเทิงของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หากมีการประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินจริง ก็ยังต้องดูเรื่องของพ.ร.บ.โรคติดต่อที่จะเข้ามาควบคุมมาตรการการป้องกันโรคติดต่อ แต่ความเข้มข้นอาจจะมีน้อยกว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งอาจะส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการ ส่วนร้านเองพร้อมที่จะเปิดให้บริการทันที แต่อยากให้ภาครัฐเข้ามาสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของกฎระเบียบที่กำหนดที่ต้องมีความชัดเจน
 

ทั้งนี้หากเปิดให้บริการได้ เชื่อมั่นว่าจะมีกลุ่มลูกค้ากลับเข้ามาเที่ยวดื่มกินที่ร้านเหมือนเดิม แต่ทางร้านต้องมีมาตรการในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ซึ่งทางร้านได้มีการวางระบบด้านความปลอดภัยการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจแล้วเรียบร้อย ทั้งร้านฮอมบาร์ และ ร้านท่าช้างคาเฟ่

ผู้ประกอบการเชียงใหม่ขานรับยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ร้านได้จัดเตรียมไว้ตามมาตรฐานที่สาธารณสุขจังหวัดกำหนดมาให้ ได้มีการระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ถือเป็นร้านแรกๆ ที่ได้ดำเนินการด้านระบบระบายอากาศให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีการทำความสะอาดในร้านอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ นอกจากนั้น ก่อนลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิและสแกนใบหน้า เพื่อเก็บใช้เป็นหลักฐานและติดตามตัวได้โดยง่ายหากพบการแพร่ระบาดในสถานที่