กทม. ปรับแนวทางบริหาร “ศูนย์พักคอย” เพื่อส่งต่อผู้ป่วย โควิด-19 หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อลดต่ำกว่า 3 พันคน/วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.)  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้รับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ว่า ปัจจุบัน  มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ของกรุงเทพมหานคร 

ที่มีอยู่ทั้งหมด 61 แห่ง มีจำนวนลดลง และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อบางแห่งไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาอาการแล้ว 

 

ที่ประชุมจึงได้มีแนวทางร่วมกันในการปรับแผนการดำเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ  ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อปัจจุบัน โดยหากศูนย์ใดไม่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้ว   ให้ปรับลดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ไปปฏิบัติงานด้านอื่น แต่ยังให้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนดูแลรักษาความสะอาดศูนย์ฯ ให้พร้อมสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อหากเกิดกรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อซึ่งใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยฯ ให้ดำเนินการทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนกรณีมีการเปิดภาคเรียนตามปกติในภาคการศึกษาต่อไป

 

ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ รวมถึงจำนวน ผู้ติดเชื้อที่ยังพักรักษาอาการอยู่ และนำรายละเอียดเข้าที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือแนวทางการปรับแผนการดำเนินการของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อไป

ตัวเลขติดเชื้อลด กทม. เตรียมปรับแผนบริหาร "ศูนย์พักคอย"

สถานการณ์ การระบาดของโควิด 19  ละลอกใหม่ ในกรุงเทพมหานคร นับแต่ 1 เม.ย.-20 ก.ย. 2564  จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่มีการรายงานลดลงชัดเจน โดยวันนี้ กทม. มีรายงานผู้ติดเชื้อ  2,831 คน  มีผู้เสียชีวิต 22 คน  อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันอยู่ที่ 31 คน ขณะที่ตัวเลขการรับผู้ป่วยรายใหม่ สู่ HOME ISOLATION ลดลงเหลือ 306 ราย  ผู้ป่วยใหม่ที่เข้าสู่ COMMUNITY ISOLATION จำนวน 83 ราย