background-defaultbackground-default
การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ให้เหมาะสมกับมาตรการ ของ ศบค. เริ่ม 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 18 ขบวน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลา สถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ และขบวนรถจะไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด โดยเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10  กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32  กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84    กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 85/86    กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
 - ขบวนรถเร็วที่ 139/140   กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24   กรุงเทพ - อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72  กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน 
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

นายนิรุฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 2 ขบวน สายตะวันออก
เฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 2 ขบวน และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน  สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 4 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน  สายแม่กลอง 4 ขบวน  พร้อมทั้ง ยังคงเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นแก่ประชาชน
ทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสตามปกติอีกด้วย


ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด