ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ สมาคมผู้ปกครอง และ กลุ่มผู้ปกครอง รวมรายชื่อเด็ก 10 คนขึ้นไป ยื่นขอรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็ก ๆ อายุ 10-18 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" กรณีเปิดให้รวมกลุ่ม 10 คนขึ้นไป เพื่อขอรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้เด็กอายุ 10-18 ปี โดยระบุว่า 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

 

กำหนดเปิดรับการยื่นความประสงค์ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 5,000 ราย ผ่านทางเว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นเลือกเมนู “สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองยื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กและเยาวชน”
 

เริ่มแล้ววันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จอง ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็ก 5 พันโดส

สำหรับข้อกำหนดสำหรับ สมาคม หรือ กลุ่มผู้ปกครองที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน ต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการ ดังนี้ 

 

  • เป็นสมาคม หรือ กลุ่มผู้ปกครองในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School
  • ตั้ง “ชื่อกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นชื่อสังกัดของเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ที่อยู่ในกลุ่มของท่าน
  • แต่งตั้งผู้ประสานงานกลุ่ม 1 ท่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงานในขั้นตอนการยื่นความประสงค์
  • ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่ม โดยกำหนดขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป
  • ผู้ประสานงานจะต้องจัดเตรียมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมาย พร้อมทั้งประสานจัดส่งหนังสือยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำมายื่นให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันฉีดวัคซีน

เริ่มแล้ววันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จอง ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็ก 5 พันโดส

สำหรับ กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

 

ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มผู้ปกครองจัดเด็กและเยาวชนในสังกัดเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด โดยสถานที่เข้ารับวัคซีน ซิโนฟาร์ม กำหนดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

 

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่ม หรือ สมาคมผู้ปกครอง” ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางอีเมลผู้ประสานงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

 

เริ่มแล้ววันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้จอง ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็ก 5 พันโดส