svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อย. ไม่ให้ผ่าน ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป

20 กันยายน 2564
2.7 k

เลขาธิการ อย. เปิดเผย ยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีน”ชิโนฟาร์ม” ในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปได้ เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ เร่งขอข้อมูลบริษัทตัวแทนจำหน่ายเพิ่ม

20 กันยายน 2564 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอ จีนีเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซีโนฟาร์มในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัย และประสิทธิผลของวัคชีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปี

 

 

 

ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ทาง บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด รับทราบ และขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ อย. โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัย และประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็กจากประเทศต่าง ที่อนุญาต เช่น สาธารณัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับอิมิเร็ตส์ เพื่อให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยเร็วต่อไป

อย. ไม่ให้ผ่าน ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป