GPSC คัด 30 ทีมเยาวชนสุดเจ๋งมาวินรอบแรก YSI ซีซั่น 4 จาก 450 ทีมทั่วประเทศ แข่งขันประลองความคิดสร้างสรรค์โครงงานด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียว เตรียมประกาศผลต้นปี 2565 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัด กิจกรรมค่าย GPSC YSI Camp ภายใต้โครงการ GPSC Young Social Innovator 2021 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม ZOOM

 

ซึ่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) จากทั่วประเทศ สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 450 ผลงาน และมีจำนวน 30 ผลงานที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามแนวคิดที่ได้มีการปรับเพิ่มหัวข้อประเภทของผลงานใหม่ใน 3 ประเภท ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งประดิษฐ์ (Invention) และ กระบวนการ & วิธีการ (Process & Service)

 

นับเป็นความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์และมีความโดดเด่นที่น่าสนใจ และที่สำคัญสามารถนำไปพัฒนาและเป็นต้นแบบในการนำไปใช้เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในแต่ละพื้นที่ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 ทีม ใน 6 ภูมิภาค  ประกอบไปด้วย ภาคกลาง จำนวน 3 ทีม ภาคตะวันตก จำนวน 1 ทีม ภาคตะวันออก จำนวน 5 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 ทีม ภาคใต้ จำนวน 6 ทีม และ ภาคเหนือ จำนวน 6 ทีม

 

โดยแบ่งตามประเภทผลงาน ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ 12 ทีม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 10 ทีม และ ประเภทกระบวนการ & วิธีการ 8 ทีม ซึ่งทั้ง 30 ทีมที่ได้ไปต่อในรอบสอง จะต้องดำเนินการจัดทำผลงานตามเกณฑ์เพื่อเสนอเข้าชิงรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ที่คาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ในต้นปี 2565 นี้  

GPSC โชว์ 30 ทีมเยาวชนนักประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงาน
สำหรับทีมที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และ GPSC มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ใน 3 ประเภท ส่วนทีมที่เหลือจะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ทีมที่ชนะเลิศการประกวดยังได้รับโอกาสส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ต่อไป

GPSC โชว์ 30 ทีมเยาวชนนักประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงาน

โดยมีผลงานที่เคยได้รับรางวัลในโครงการที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วกว่า 14 รางวัลจากเวทีต่างๆ อาทิ เวที Seoul International Invention Fair เวที World Invention Innovation Contest เวที International British Innovation Exhibition หรือ IBIX 2020 อีกทั้งยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างโดยนำผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้จริงกับชุมชนอีกด้วย 

GPSC โชว์ 30 ทีมเยาวชนนักประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงาน
ทั้งนี้ ตามแนวทางของ GPSC ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการสร้างสรรค์ทางความคิดที่จะนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรม

 

โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดรับกับแนวทางขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาดเพื่อไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593