อำเภอเมืองเลยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครอง ทหาร กวาด ล้าง ฟื้นฟูสถานที่ บ้านเรือนราษฎรหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย และลดระดับลงต่อเนื่อง

19 กันยายน 2564  ณ  บ้านกกทอง หมู่ 4  ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย  นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย   พร้อมด้วย  นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง  มูลนิธิ สมาคมกู้ภัยทุกแห่งในจังหวัดเลย  ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 28 ชาวบ้าน /ผู้นำหมู่บ้าน/สมาชิก อส./ชรบ./อปท. ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ถูกภัยน้ำท่วมหลังจากระดับน้ำได้ลดลง หลังจากเมื่อวันที่ 17  กันยายน 2564  น้ำจากแม่น้ำหมานได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  ทำให้บ้านเรือนราษฎรและร้านค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก   น้ำป่าจากภูเขา ไหลลงสู่หมู่บ้าน ชุมชน ต.กกทองและไหลลงสู่ลำน้ำหมานจนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน
บูรณาการทหาร ข้าราชการ ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บูรณาการทหาร ข้าราชการ ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย   กล่าวว่า  กระแสน้ำได้ทะลักรวดเร็วและรุนแรง ทำให้เสาไฟฟ้าหัก 4  ต้น และอีก 1  ต้นได้ลอยไปกับกระแสน้ำ  ไฟฟ้าดับทั้งตำบล ประชาชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เมื่อระดับน้ำลดลง ประชาชนได้ช่วยเหลือกันโดยไปเก็บของแต่ละบ้าน ที่โดนกระแสน้ำพัดไป เฉพาะบ้านกกทองบ้านเรือนเสียหาย 15  หลัง  เสื้อผ้า สิ่งของใช้ภายในครอบครัวเสียหายและลอยไปกับกระแสน้ำ  สำหรับด้านความเสียหายทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างสำรวจอย่างละเอียดชัดเจน  และการเยียวยาฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะใช้งบประมาณ เริ่มด้วย อบต.กกทอง ถ้าไม่พอ ก็ต้องใช้งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

บูรณาการทหาร ข้าราชการ ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดย - บุญชู ศรีไตรภพ