สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางสังคม โดยประกวดเรียงความ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และโครงงานคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต

18 กันยายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด, นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยตัวแทนคณะตัวแทนวัฒนธรรมอำเภอ จาก 22 อำเภอ คณะครู - นักเรียน ผู้นำทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาร่วมงานตามโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางสังคม” ที่จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้สื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นของสังคม เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในยุคปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมาย และผู้ศึกษาเรียนรู้ดูงาน โดยวันนี้ ได้มี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมงาน มอบใบประกาศ โล่ห์รางวัล แก่นักเรียน และโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดโครงงาน ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และประกวดเรียงความ

ศรีสะเกษ เปิดโครงงานวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
 


นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศณีสะเกษ ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์มหาชน) พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์เครือข่ายสังคมคุณธรรม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมวัดบ้านขะยูง ศูนย์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมวัดป่าพิมลมังคลาราม ศูนย์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมสถานธรรมดอนห้วยวะ ศูนย์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ศูนย์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จัดโครงการขยายผลองค์ความรู้สื่อส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและมิติทางสังคม
ศรีสะเกษ เปิดโครงงานวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต

โดยมี กลุ่มคุณแม่ที่เสียงใสจากตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย มาขับร้องทำนองสรภัญญะ ทำนองอีสานให้ผู้ร่วมงานได้รับฟังกันอย่างสุดซึ้ง กับเสียงร้องที่ชนะเลิศการประกวดสรภัญญะอันดับ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ จาก 22 อำเภอ พร้อมกับ มีท่าน พระครูศรีญาณนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเทศนาในหัวข้อ สังคมคุณธรรมปลอดการทุจริตให้รับฟังด้วย

ศรีสะเกษ เปิดโครงงานวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ศรีสะเกษ เปิดโครงงานวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์