กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนุนเกษตรกรขอนแก่นปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อม ยกเป็นต้นแบบจัดการฟ้าทะลายโจรแบบครบวงจร หนุนขอนแก่นเป็นฐานการผลิตการผลิตในระดับประเทศ

18 กันยายน 2564  น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรในเขต จ.ขอนแก่น ที่บ้านดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น    

กระทรวงเกษตรหนุนปลูกฟ้าทะลายโจรครบวงจร

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ทำให้ทางกระทรวงเกษตรเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพร  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในกลุ่มฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 เป็นนโยบายที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูป    เพิ่มพื้นที่ปลูก เพื่อให้มีการควบคุมปริมาณ ราคา  และมาตรฐานการผลิต  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรหนุนปลูกฟ้าทะลายโจรครบวงจร

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในกลุ่มฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19  มีแผนการดำเนินงานที่เป้าหมาย 498 ไร่  ปี 2564  ปลูก 98 ไร่ และปี 2565 ปลูก 400 ไร่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ  พร้อมผลักดันให้เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจตัวใหม่   โดยส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาด   จุดเริ่มที่รัฐบาลจะคิกออฟโครงการเลือกสถาบันเกษตรกรที่ จ.ขอนแก่น มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง สังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูปฟ้าทะลายโจร โดยมีสมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 26 ราย วันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นในการปลูกพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร 40,000 ต้น  ทำให้ขอนแก่นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศในการที่จะผลิตฟ้าทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดสำหรับเป็นยาต้านไวรัส โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น" น.ส.มนัญญา กล่าว

เครือข่ายสหกรณ์พระยืน จ.ขอนแก่น ถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบของเครือข่ายสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด ,การผลิตภัณฑ์จากกก และ สมุนไพรไทย ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระบุบ้านโต้น ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ได้นำชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง ที่มีโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย ที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการแปรรูปสมุนไพร การบด การบรรจุ การแพคผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบบแคปซูล และชาฟ้าทะลายโจร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ชาใบหม่อน ชารางจืด ชาว่านชัดมดลูก ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อกันอย่างมาก 

ข่าวโดย-กวินทรา  ใจซื่อ

 

กระทรวงเกษตรหนุนปลูกฟ้าทะลายโจรครบวงจร