svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65

15 กันยายน 2564
765

รฟม. ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ภาพรวมคืบหน้าเกินกว่า 80% พร้อมเปิดให้บริการปี 2565

15 กันยายน 2564 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และคณะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี บริเวณจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของทั้งสองโครงการ 

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65
ในการนี้ นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการ ด้านบริหารงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และนำคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ บริเวณสถานีสำโรง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีสำโรงของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ บริเวณสถานีศรีเอี่ยม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) และศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) และบริเวณสถานีหัวหมาก (หรือชื่อเดิมคือ สถานีพัฒนาการ) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟสายตะวันออก โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 86.08% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 78.81% และความก้าวหน้าโดยรวม 82.93% (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564)
 

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65

จากนั้น นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ รฟม. ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการ ด้านบริหารงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน และนำคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ บริเวณสถานีมีนบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) และศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) บริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และสถานีหลักสี่ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 81.58% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 77.78% และความก้าวหน้าโดยรวม 80.12% (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564)
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65

ทั้งนี้ รฟม. ได้มีการกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างงานโยธา งานติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี 2565 เพื่อส่งมอบทางเลือกในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมทำหน้าที่เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder Line) เพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักสายต่างๆ โดยในระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ รฟม. ยังได้มีการประกาศนโยบายการก่อสร้างปลอดภัย 100% เพื่อให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับสัมปทาน รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้สัญจรผ่านโดยรอบ รวมถึงการผลักดันนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลงมาสู่กระบวนการดำเนินงานหลักขององค์กร อาทิ การกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรสำหรับโครงการฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในแนวสายทาง การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขบรรเทาสถานการณ์โดยเร็ว ฯลฯ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลชุมชนตามแนวสายทางที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเปิดใช้ปี 65