กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกรัฐและเอกชนส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยภายใต้แคมเปญ Thai Taste Therapy จับมือร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศเปิดขาย 3 เมนู กัญชา กระท่อม และสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบ

รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชาย นครชัย ระบุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ และเว็บไซต์ชิมไทยดอทคอม เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) โดยมีเป้าหมายให้ทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กินอาหารไทยเป็นยา
  รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมฯได้ขึ้นทะเบียนอาหารไทย 20 รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ด แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มตำ เป็นต้น และในอนาคตตั้งใจที่จะขึ้นทะเบียนอาหารไทยอีกหลายรายการ การจะสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืนนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น มรดกภูมิปัญญาก็ต้องมีชุมชนหรือชาวบ้านที่เป็นเจ้าของมรดกมาต่อยอด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการไทยเทสเทอราปี เพื่อยกระดับวัฒนธรรมอาหารไทยสู่นานาชาติด้วยการนำเสนอคุณประโยชน์ของอาหารไทยในมิติของสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร

“ยิ่งช่วงเวลานี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำโครงการ สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้น อาหารไทยคือ Soft Power ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงนานาประเทศ มั่นใจว่าโครงการไทยเทสเทอราปี จะตอกย้ำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นเรื่องความอร่อยของอาหารไทย และยังสร้างมุมมองใหม่ที่ว่า อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก ได้แน่นอน”

รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร

อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ ธานี แสงรัตน์  ระบุ การส่งเสริมอาหารไทยในรูปแบบใหม่นี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กรมสารนิเทศพร้อมสนับสนุนผ่านสื่อในต่างประเทศส่วนของกรมสารนิเทศที่ดูแลโดยตรงทุกช่องทางผ่านเครือข่ายของสถานทูต สถานกงสุลทั่วโลก


  รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร
ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ระบุ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั่วโลก ช่วยสร้างการรับรู้และจับคู่ธุรกิจทำให้ผู้คนรู้จักกับวัตถุดิบ และอาหารไทยให้มากขึ้น 

รัฐผนึกเอกชนผุด Thai Taste Therapy ดันส่งอาหาร
 
ผู้บริหารโครงการไทยเทสเทอราปี ไอริณ ฤกษะสาร ระบุ เฟสที่ 1 ของโครงการฯ  ได้เชิญเชฟชื่อดังระดับเวิลด์คลาสร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยที่มีคุณประโยชน์ทางยาและส่งเสริมสุขภาพ พร้อมจับมือกับร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดขายเมนูอาหารไทยเทสเทอราปี 3 เมนู ได้แก่ เมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด เมนูอาหารจากกัญชา-กระท่อม และเมนูสมุนไพรพื้นถิ่นของไทย โดยสามารถเยี่ยมชมและสั่งร้านอาหาร Thai Taste Therapy และสินค้าสุขภาพจากสมุนไพรไทยที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ @thaitastetherapy