ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปี 2564 ตลาดขนมไหว้พระจันทร์หดตัว 5.7% เหลือมูลค่า 755 ล้านบาท จากกำลังซื้อไม่ฟื้น และยังต้องรับมือกับสภาพตลาดที่ไม่เอื้อต่อการจับจ่ายของผู้บริโภค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ ทรุด  755 ล้านบาท

ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ตลาดขนมไหวพระจันทร์ปี 2564 อาจมีมูลค่าประมาณ 755 ล้านบาท หดตัว 5.7%จากปี2563ที่หดตัว15.8% จากแรงฉุดด้านปริมาณเป็นหลัก โดยกลุ่มที่เจาะฐานลูกค้าในตลาดแมส ซึ่งมีสัดส่วนสูง ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่เปราะบางท่ามกลาง สถานการณ์โควิด-19 ขณะที่กลุ่มที่เจาะลูกค้าพรีเมียม แม้ประคองตัวได้แต่ก็เผชิญความทเททายด้านการแข่งขันสูงจากจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ ทรุด  755 ล้านบาท

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ ทรุด  755 ล้านบาท

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ ทรุด  755 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังต้องรับมือกับสภาพตลาดที่ไม่เอื้อต่อการจับจ่ายของผู้บริโภคใน ภาพรวมการบริหารตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนการผลิตให้เหมาะสมยังจำเป็นต่อการประคับประคองยอดขาย 

ในขณะเดียวกัน การสร้างกิมมิกใหม่เพื่อชูจุดขาย สร้างความแตกต่างและน่าจดจำช่วยเพิ่มผลกาไรให้กับธุรกิจเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มข้ึนไดบ้างส่วน

นอกจากนี้การขยายช่องทางการขายหรือร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการขยายเวลาของการทำตลาดเร็วขึ้นให้ครอบคลุมหลายเทศกาลยังส่วนต่อการสร้างโอกาสในการขายใหเมียเพิ่มมากขึ้น