เพชรบูรณ์แถลงจัดงาน"อุ้มพระดำน้ำปี 2564" วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ เน้นจัดแบบนิวนอร์มอลคงไว้แค่ 3 กิจกรรมหลัก เพื่อรักษาแก่นประเพณีไว้

13 กันยายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์, ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯและนายกสิเดช จารุเพ็ง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ร่วมกันแถลงถึงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณวัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมาร 

 

โดยนายกฤษณ์ กล่าวว่า งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ มุ่งเน้นการจัดงานโดยมุ่งสืบสานรักษาขนบธรรมเนียม และรักษาแก่นแท้ของประเพณีนี้ให้คงอยู่ต่อไป ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเขืเอโควิด-19 แต่ประเพณีเก่าแก่นี้ต้องจัดให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวเพชรบูรณ์ แต่จะมีการจัดภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ผู้ร่วมงานจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

เพชรบูรณ์แถลงจัดงาน"อุ้มพระดำน้ำปี 2564" วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้
 

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานฯปีนี้จำเป็นต้องลดลงเหลือเพียง 3 กิจกรรมสำคัญหลัก ได้แก่ การบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไตรภูมิในวันที่ 5 ตุลาคมเวลา 08.00 น. พร้อมพิธีเสี่ยงทางทิศดำน้ำ 6 ครั้ง จากนั้นในช่วงเย็นจะมีขบวนแห่องค์พระรอบเมืองซึ่งเหลือเพียงขบวนเดียวไม่เกิน 50 คนและย่นระยะทางเหลือราว 1 กม. แตกต่างจากทุกปีจะมีความยิ่งใหญ่อลังการและเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ปีนี้ใช้รูปแบบนิวนอร์มอลใช้เวลาแห่ช่วงสั้นๆและระยะทางก็สั้นๆอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานฯได้ออกแบบไว้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประเพณี ส่วนไฮไลต์ในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯในฐานะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์โดยขบวนแห่ทางน้ำ เพื่อไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารร่วมกับกรมการเมืองทั้ง 4 ท่าน โดยขบวนเรือปีนี้เหลือแค่เพียง 9 ลำเท่านั้น

 

"ส่วนกรมการเมืองที่จะร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำกลางแม่น้ำป่าสักทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ กรมการฝ่ายวัง นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, กรมการฝ่ายคลัง นายวันชัย บุญชู ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ, กรมการฝ่ายนา นายประจวบ นาคเทียน ประธานสหกรณ์รักษ์ศรีเทพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านรวมทั้งประชาชนที่จะเข้าชมพิธีกรรมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนและผ่านการตรวจ ATK เช่นเดียวกัน"ดร.เสกสรรกล่าวและย้ำว่า ประชาชนทั่วไปร่วมชมการประกอบพิธีผ่านการถ่ายทอดสดทาง เพจเฟซบุ๊กประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหลักได้

เพชรบูรณ์แถลงจัดงาน"อุ้มพระดำน้ำปี 2564" วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้
 

ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ กล่าวว่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบทอดกันมา 400-500 ปีมาแล้ว ภายใต้สถานการณ์โควิดก็ไม่อาจละเลยหรือละเว้นไม่ให้มีการจัดประเพณีนี้ไปได้ และจำเป็นต้องธำรงประเพณีนี้ไว้เพียงแต่ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

อย่างไรก็ตามต่อมานายกฤษณ์ได้ทำการเสี่ยงทายหัวโขนเรือประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจำนวน 3 โขนหัวเรือได้แก่ กุญชรวารี, กาญจนาคา, เหมวารี ซึ่งผลปรากฏว่าโขนหัวเรือกุญชรวารีได้รับการเสี่ยงทายเป็นหัวโขนเรือประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในปี 2564 นี้

เพชรบูรณ์แถลงจัดงาน"อุ้มพระดำน้ำปี 2564" วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ เพชรบูรณ์แถลงจัดงาน"อุ้มพระดำน้ำปี 2564" วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้

โดย - สุนทร คงวราคม