กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนรองรับเปิดประเทศ เล็งลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน ย้ำ พรบ.โรคติดต่อใหม่ ต้องคลอดก่อนเลิกพรก.ฉุกเฉิน

13 กันยายน 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศในอนาคตว่า ขณะนี้กำลังทำข้อเสนอรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการตาม พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เรื่องการลดจำนวนวันกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะมีทั้งจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และเหลือ 7 วัน

 

รวมถึง เรื่องการรับรองวัคซีนต่างๆที่ผู้เดินทางจะต้องฉีดก่อนเข้าประเทศไทย ก็ต้องรองรับวัคซีนที่ยอมรับกันทั่วโลก และการเร่งฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิต้านทานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ส่วนความคืบหน้าร่างพรบ.โรคติดต่อฉบับใหม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังต้องการพิจารณาอีกระยะหนึ่ง ต้องมาหารือให้ครอบคลุมให้หมด เพราะอำนาจของสาธารณสุขมีแค่เรื่องการป้องกัน ดูแล รักษา แต่เรื่องการใช้กฎหมายด้านความมั่นคงต้องหาวิธีดำเนินการ


 
อย่างไรก็ตามในร่างพรบ.โรคติดต่อฉบับใหม่ มีการระบุว่าหากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ผู้ที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณ สุข คือ นายกรัฐมนตรี ตรงนี้จะเป็นจุดบูรณาการในการสั่งการได้

 

นอกจากนี้หากจะมีการพิจารณายกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ต้องรอให้ พรบ.โรคติดต่อฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ก่อน เพื่อให้งานเดินหน้าต่อเนื่อง