นายกรัฐมนตรี หารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ผลักดันร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 กันยาน 2564 นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (H.E. Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ ในการดำรงตำแหน่งในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ มาโดยตลอด ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ เพิ่มมูลค่าทางการค้า

เอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย พร้อมได้นำความปรารถนาดีจากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีศรีลังกาถึงนายกรัฐมนตรี โดยไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติศาสนาและวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน โดยยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย - ศรีลังกาให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นสานต่อความร่วมมือที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ เพิ่มมูลค่าทางการค้า

ต่างเห็นพ้องว่า ไทยและศรีลังกายังมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจอีกมาก หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเร่งเจรจาการจัดทำความตกลง FTA ไทย - ศรีลังกา เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังยินดีที่นักลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนในศรีลังกาในหลายสาขา หวังว่ารัฐบาลศรีลังกาจะอำนวยความสะดวก และคุ้มครองดูแลการลงทุนของไทย เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในศรีลังกาเพิ่มขึ้น ด้านเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ ยินดีที่จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ เพิ่มมูลค่าทางการค้า

ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อศรีลังกาในการดำรงตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ซึ่งไทยพร้อมจะเข้าร่วมการประชุมฯ ที่ศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ โดยไทยจะรับตำแหน่งประธาน BIMSTEC ต่อจากศรีลังกา หวังว่าศรีลังกาจะสนับสนุนไทยในการเป็นประธาน BIMSTEC โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยง และความร่วมมือระหว่างท่าเรือ  นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตศรีลังกาฯ เพิ่มมูลค่าทางการค้า