มีใครบ้าง! เปิดรายชื่อ ส.ส.พปชร. 119 เสี่ยง ที่โหวตไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้อยู่ทำงานต่อ แบบแยกเป็นรายภาค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นั้นได้รับเสียงโหวต 264 คะแนน จากเสียง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล รวม 272 เสียง  โดยเมื่อจำแนกรายชื่อ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่มีสิทธิ์ในการโหวตแบบรายภาคจะมีดังนี้

“กรุงเทพมหานคร”

1.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ 2.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ 3.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 4.ภาดาท์ วรกานนท์ 5.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 6.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ 7.สิระ เจนจาคะ 8.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ 9.ชาญวิทย์ วิภูศิริ 10.ศิริพงษ์ รัสมี 11.ประสิทธิ์ มะหะหมัด 12.จักรพันธ์ พรนิมิตร

 

“ภาคกลาง”

-กำแพงเพชร 1.ไผ่ ลิกค์ 2.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 3.อนันต์ ผลอำนวย 4.ปริญญา ฤกษ์หร่าย -ชัยนาท 5.อนุชา นาคาศัย 6.มณเฑียร สงฆ์ประชา -นครปฐม 7.ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ -นครสวรรค์ 8.ภิญโญ นิโรจน์ 9.วีระกร คำประกอบ 10.สัญญา นิลสุพรรณ 11.นิโรธ สุนทรเลขา -นนทบุรี 12.เจริญ เรี่ยวแรง -พิจิตร 13.พรชัย อินทร์สุข 14.ภูดิท อินสุวรรณ์ 15.สุรชาติ ศรีบุศกร -พิษณุโลก 16.อนุชา น้อยวงศ์ 17.มานัส อ่อนอ้าย -เพชรบูรณ์ 18.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ 19.จักรัตน์ พั้วช่วย 20.วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 21.สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 22.เอี่ยม ทองใจสด -ลพบุรี 23.ประทวน สุทธิอำนวยเดช -สมุทรปราการ 24.อัครวัฒน์ อัศวเหม 25.ยงยุทธ สุวรรณบุตร 26.ภริม พูลเจริญ 27.กรุงศรีวิไล สุทินเผือก 28.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ 29.ไพลิน เทียนสุวรรณ -สมุทรสาคร 30.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ -สระบุรี 31.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย 32.สมบัติ อำนาคะ -สิงห์บุรี 33.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ -สุโขทัย 34.พรรณสิริ กุลนาถศิริ 35.ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

“ภาคเหนือ”

-พะเยา1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 2.จีรเดช ศรีวิราช -แม่ฮ่องสอน 3.ปัญญา จีนาคำ -ลำปาง 4.วัฒนา สิทธิวัง

 

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

-ขอนแก่น 1.วัฒนา ช่างเหลา 2.สมศักดิ์ คุณเงิน -ชัยภูมิ 3.เชิงชาย ชาลีรินทร์ 4,สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ -นครราชสีมา 5.เกษม ศุภรานนท์ 6.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ 7.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ 8.ทัศนียา รัตนเศรษฐ 9.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ 10.สมศักดิ์ พันธ์เกษม -สุรินทร์ 11.ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ -อุบลราชธานี 12.ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์

“ภาคใต้”

-ตรัง 1.นิพันธ์ ศิริธร -นครศรีธรรมราช 2.รงค์ บุญสวยขวัญ 3.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง 4.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 5.สายันห์ ยุติธรรม -นราธิวาส 6.วัชระ ยาวอหะซัน 7.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ -ภูเก็ต 8.สุทา ประทีป ณ ถลาง 9.นัทธี ถิ่นสาคู -ยะลา 10.อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ -สงขลา 11.วันชัย ปริญญาศิริ 12.ศาสตรา ศรีปาน 13.พยม พรหมเพชร 14.ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี

“ภาคตะวันออก”

-จันทรบุรี 1.พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา -ฉะเชิงเทรา2.ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 3.สุชาติ ตันเจริญ -ชลบุรี 4.สุชาติ ชมกลิ่น 5.ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง 6.รณเทพ อนุวัฒน์ 7.สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 8.สะถิระ เผือกประพันธุ์ -ระยอง 9.สมพงษ์ โสภณ -สระแก้ว 10.ฐานิสร์ เทียนทอง 11.ตรีนุช เทียนทอง 12.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์

 

“ภาคตะวันตก”

-กาญจนบุรี 1.พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ 2.สมเกียรติ วอนเพียร 3.ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 4.อัฎฐพล โพธิพิพิธ -ตาก 5.ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ 6.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข -เพชรบุรี 7.กฤษณ์ แก้วอยู่ 8.สาธิต อุ๋ยตระกูล 9.สุชาติ อุสาหะ -ราชบุรี 10.กุลวลี นพอมรบดี 11.บุญยิ่ง นิติกาญจนา รวม 12 คน

ขณะที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

1.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.สมศักดิ์ เทพสุทิน 3.สันติ กีระนันทน์ 4.วิรัช รัตนเศรษฐ 5.สันติ พร้อมพัฒน์ 6.สุพล ฟองงาม 7.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 8.เอกราช ช่างเหลา 9.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ10.บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 11.สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 12.สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 13.พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 14.วิเชียร ชวลิต 15.อรรถกร ศิริลัทธยากร 16.วทันยา วงษ์โอภาสี 17.พรชัย ตระกูลวรานนท์ 18.ยุทธนา โพธสุธน 19.ไพบูลย์ นิติตะวัน 20.พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์