เกษตรจังหวัดนราธิวาส เผยสภาพอากาศ-ฝนตก ทำผลผลิตลองกองปีนี้ปริมาณและคุณภาพลดลง เทียบราคากับปีที่แล้วหายไปประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ การขนส่งมีปัญหาการขายออนไลน์ทำได้น้อย ส่งผลรายได้เกษตรกรไม่ได้ตามที่คาดหวัง

     4 กันยายน 2564 หลังจากที่หลายหน่วยงานเข้ารับซื้อผลผลิตลองกองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยระบายผลผลิตที่ประสบปัญหาการส่งและแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง

     นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” จากการคาดการณ์ช่วงต้นฤดูกาลคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4,200 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่พอถึงฤดูการที่ผลผลิตเริ่มออกดอก เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศและฝนค่อนข้างมาก ทำให้ผลผลิตลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และช่วงที่ผลผลิตใกล้จะสุกก็มีฝนตกลงมา ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายคือผลแตก ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สุดท้ายผลผลิตที่เหลืออยู่ประมาณ 3,000 ตันเศษ ซึ่งปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

     “แม้ว่าผลผลิตใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ฝนที่ทำให้ผลผลิตร่วง และแตกเสียหาย ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพคือจะไม่เป็นช่อสวยงาม กลายเป็นผลร่วง ทำให้การทำตลาดค่อนข้างยากและไม่ได้ราคา”

ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง

ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง

     นายกัสมัน กล่าวและว่า ทำให้ผลผลิตที่ขายได้ราคาหรือจัดเป็นเกรด A B C ได้ ไม่เยอะ ที่เหลือกลายเป็นผลผลิตนกเกรด ซึ่งไม่สามารถส่งออกขายนอกพื้นที่ได้ ขายได้เฉพาะในตลาดท้องถิ่นทั่วไปเพราะเป็นผลร่วงในขณะเดียวกันผลผลิตที่สามารถคัดเกรดได้ราคาในปีนี้ก็ไม่ได้สูงมาก ราคาค่อนข้างจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการกระจายผลผลิตค่อนข้างลำบาก ทั้งเรื่องการขนส่ง เรื่องของพ่อค้าจากนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อน้อยลง

     “ปีนี้ผลผลิตลองกองเกรด A เฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม เกรด B ราคาอยู่ที่ประมาณ 18-19 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเกรด C ราคาก็ตกไปอยู่ที่ 8-10 บาทต่อกิโลกรัม ราคาลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์” 

ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง

     สรุปแล้วผลผลิตลองกองในปีนี้ของจังหวัดนราธิวาสไม่ดีทั้งปริมาณผลผลิตและคุณภาพ ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่ได้รับที่คาดหวังไว้

ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง      เกษตรจังหวัดนราธิวาส ยังกล่าวอีกว่า ในปีนี้ผลผลิตลองกองจะออกพร้อมกันทั้งภาคใต้ จากเดิมที่ลองกองจังหวัดนราธิวาสจะออกผลผลิตหลังสุด แต่จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

“จังหวัดนราธิวาสอยู่ใต้สุด การขนส่งทั้งไปรษณีย์เอง ทั้งภาคเอกชนเองบางช่วงก็ปิดรับ ทำให้เกษตรกรที่สามารถจำหน่ายทางออนไลน์ได้เมื่อปีก่อนปีนี้ก็มีปัญหาการขนส่งไปยังลูกค้าปลายทางได้”

      ผลผลิตลองกองนราธิวาสปีนี้ ปริมาณ-คุณภาพลดลง      ส่วนการเปิดให้ขบวนรถไฟขบวนพิเศษเข้ามาขนส่งก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการส่งทางรถไฟก็คือไม่สามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้าที่บ้านได้ ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าที่สถานีเองสำหรับผลผลิตลองกองที่ออกสู่ตลาดมากที่สุดเดิมจกออกในช่วงเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือน แต่ปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศฝนที่ตกลงมาก่อนช่วงเดือนกันยายนประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ผลลองกองสุกเร็วขึ้นประมาณ 20 วัน ฉะนั้นในปีนี้ผลผลิตลองกองที่ออกสู่ตลาดจะขยับเร็วขึ้น คิดว่าผลผลิตลองกองในปีนี้น่าจะหมดช่วงประมาณวันที่ 20 กันยายนนี้ก็น่าจะหมดแล้ว

ข่าวโดย...สมชาย สามารถ