svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดี! นักพฤกษศาสตร์ พบ "โสกเหลือง" พืชชนิดใหม่ของโลก

02 กันยายน 2564

นักวิจัยจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ค้นพบพืชหายากชนิดใหม่ของโลก ในป่าทางภาคเหนือของไทย

2 กันยายน 2564 นายวิทยา ปองอมรกุล นักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ค้นพบ "โสกเหลือง" หรือเรียกอีกชื่อว่า "โสกแม่เมย" ซึ่งจัดอยู่ในพืชสกุลโสกนำ วงศ์ถั่ว (Fabaceae) ด้วยความบังเอิญ ขณะที่กำลังทำการศึกษาวิจัยในท้องที่อำเภอแม่เมย จังแม่ฮ่องสอน ได้พบกับชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กำลังนำฝักอ่อนของพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae) มาย่างไฟเพื่อรับประทานเมล็ดภายในฝัก ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นพืชชนิดใด

ต่อมานายวิทยา ปองอมรกุล , ดร.ประทีป ปัญญาดี , นายนัทธี เมืองเย็น นักพฤกษศาสตร์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา อินตา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันศึกษาและตรวจสอบลักษณะของพืชชนิดนี้อย่างละเอียด กระทั่งพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก จึงได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้ว่า Saraca thailandica Pongamornkul, Panyadee & Inta มีความหมายว่า พืชแห่งประเทศไทย เรียกชื่อไทยว่า "โสกเหลือง" หรือ "โสกเหลืองแม่เมย" และได้มีการตีพิมพ์การค้นพบนี้ในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 29–36

ข่าวดี! นักพฤกษศาสตร์ พบ "โสกเหลือง" พืชชนิดใหม่ของโลก

สำหรับโสกเหลือง พบกระจายตามธรรมชาติบริเวณริมน้ำตามป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ที่ความสูง 1,000–1,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ปัจจุบันพบเฉพาะในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ แต่อาจมีการกระจายพันธุ์ในบริเวณชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกสำหรับฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณต้นน้ำในพื้นที่สูงอีกชนิดหนึ่ง นอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องของพื้นที่ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์แล้ว เมล็ดยังสามารถนำมาเป็นอาหารได้อีกด้วย

ข่าวดี! นักพฤกษศาสตร์ พบ "โสกเหลือง" พืชชนิดใหม่ของโลก

การค้นพบโสกเหลืองครั้งนี้ บ่งชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาต่อยอดในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เพื่อการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ข่าวดี! นักพฤกษศาสตร์ พบ "โสกเหลือง" พืชชนิดใหม่ของโลก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊ก : องค์การสวนพฤกษศาสตร์