ทหารพราน 22 จับกุม 3 บุคคลต่างด้าวชาวลาว หลบหนีเข้าเมืองบริเวณชายแดน เขตอ.ท่าลี่ จ.เลย ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

2 กันยายน 2564 ณ บริเวณชายแดน พื้นที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กรมทหารพรานที่ 22/หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้จัดกำลัง ชป.คทร. ร้อย.ฉก.ทพ.2102 ร่วมบูรณาการกับ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.เลย, ชปข.กอ.รมน./ชรต.212(ลย.)กอ.รมน.ภาค 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพนทอง ออกตรวจตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 

 

จนกระทั่งมาถึงบริเวณใต้สะพานข้ามระหว่างบ้านอาฮี – นากระเซ็ง ม.6 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย พบบุคคลเป็นชาย จำนวน 3 คน กำลังเดินอยู่ในน้ำใต้สะพาน ลักษณะคล้ายคนต่างด้าว จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งจากการตรวจสอบและสอบถาม ชายทั้ง 3 คน รับว่าเป็นบุคคลสัญชาติลาว

ทหารพราน22 จับกุมบุคคลต่างด้าวชาวลาวหลบหนีเข้าเมือง
 

ทราบชื่อว่า 1. นายท้าวหนึ่ง คำเมย อายุ 36 ปี สัญชาติลาว ราษฎรบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว 2. นายท้าวบุญ แสนนาม อายุ 40 ปี สัญชาติลาว ราษฎรบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว และ 3. นายท้าวแม็ก บัวลา อายุ 31 ปี สัญชาติลาว ราษฎรบ้านนาแก่งม้า เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว  ทั้ง 3 คน “เป็นบุคลต่างด้าว(สัญชาติลาว)หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต” โดยเฉพาะในปี 2564 จังหวัดเลยร่วมเปิดยุทธการ ”พิทักษ์ไทเลย 64”  และเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  ที่มีมาตรการเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษบริเวณชายแดน ไทย/ลาว ที่ยาว 194  กม.  หน่วยจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ