หมอธีระวัฒน์แนะใช้ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin รักษาโควิดหลังฟาวิพิราเวียร์เห็นผลช้าลง หรือไม่ทันการณ์ ระบุยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว

1 กันยายน 2564  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha"  โดยมีข้อความว่า

 

ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ใช้ได้ทั้ง การรักษาโควิด ตั้งแต่เริ่มต้นรวมกระทั่งเมื่อติดเชื้อและมีอาการไปแล้วและสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ (early และ late treatment)

 

ประการสำคัญก็คือ โควิดมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ และจะเห็นได้ว่ายามาตรฐานที่ใช้รักษา ฟาวิพิราเวียเริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลงหรือไม่ทันการณ์

ยาฆ่าพยาธิดังกล่าวมีประวัติการใช้งานมานานมากทำให้ทราบกระบวนการใช้ และความปลอดภัย และมีการพิสูจน์ในเรื่องของโควิดมีอยู่แล้วในระดับต่างๆ

 

ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรง และการเข้าร่างกาย ทางตัวรับต่างๆ นอกจาก ACE2 ทำให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลง ขัดขวางกลไกที่ต่อเนื่องยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดการอักเสบ ไม่ปะทุ ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เลือดข้น การเกิดลิ่มเลือดในโควิด ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลล์ผ่านทางตัวอนุภาคโรงพลังงานไมโตคอนเดรีย


ยาฆ่าพยาธินี้ทำให้ผู้ค้นคิดและผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิฟิลาเรีย William C Campbell และ Satoshi Omura ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา และ อายุรศาสตร์ ในปี 2015 และจัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว

J antibiotics Nature 
https://www.nature.com/articles/s41429-021-00430-5.pdf

 

ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิดได้

 

เฟซบุ๊ก : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha