svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แนะ สธ.ปลดล็อกร้านขายยาขึ้นทะเบียนฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ผู้ป่วยโควิด

30 สิงหาคม 2564

สภาองค์กรผู้บริโภค แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงยาราคาแพง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จนทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงมาก และเกิดปัญหาการเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาล ดังนั้น ระบบการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการขยายการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอและลดการแพร่ระบาดดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดยมีการให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน ซึ่งตัวยาดังกล่าวจำเป็นต้องให้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงจนกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง – แดงนั้น

แนะ สธ.ปลดล็อกร้านขายยาขึ้นทะเบียนฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ผู้ป่วยโควิด

โดยทางด้าน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ป่วยบางรายได้รับยาไปแล้วกลับมาขอรับยาซ้ำ เพื่อนำไปขายราคาแพงในตลาดมืด ซึ่งสื่อดังชื่อหนึ่ง ได้ทำการตรวจสอบตลาดออนไลน์ และพบมีการอ้างขายยาฟาวิพิราเวียร์จริงโดยมีราคาสูงถึงกล่องละ 8,589 - 8,989 บาท

 

 

 

แนะ สธ.ปลดล็อกร้านขายยาขึ้นทะเบียนฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ผู้ป่วยโควิด

จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึง ยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งประชาชนมีความต้องการสูงมากจึงยอมจ่ายราคาแพงเพื่อซื้อยาดังกล่าว ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสินค้ามีคุณภาพจริงหรือไม่

จากปัญหาดังกล่าว สภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่า ควรจะเปิดช่องให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ในส่วนที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยโควิด - 19 ได้เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าถึงยาในราคาที่แพงขนาดนี้ 

 

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงได้มีข้อเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ออกประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556

 

 

 

แนะ สธ.ปลดล็อกร้านขายยาขึ้นทะเบียนฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ผู้ป่วยโควิด

ข้อ 10 (5) ให้เภสัชกรสามารถขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่ต้องมีใบสั่งยากรณียาฟาวิพิราเวียร์ให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด - 19 ที่รักษาแบบ Home Isolation