เปิดลงทะเบียนใหม่ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เตรียมตัว อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564  เปิดลงทะเบียนใหม่ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564  เตรียมตัว อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์"


โดยให้สิทธิสำหรับคนสมุทรปราการเท่านั้น (พิจารณาจากบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน อยู่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป)
ลงทะเบียนซิโนฟาร์ม รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์
 

เริ่มเปิดลงทะเบียน 1 กันยายน 2564
ผ่านช่องทาง samutprakanvaccines.com
หรือกดลงทะเบียนจากLINE :@samutprakanvc
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ไม่ให้สิทธิกับผู้ที่เคยรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว