รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมกับ กองทัพอากาศ ให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-19 ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 กองทัพอากาศ เปิดให้บริการตรวจ-รักษาโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

 

โดยกำหนดให้บริการตรวจ วันละ 1,000 คน กำหดเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม จนถึง 17 กันยายน 2564  เวลา 08.00-14.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)  รพ.ภูมิพลฯ ร่วมกับ กองทัพอากาศ ตรวจโควิดฟรี

1. ประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. (ให้จองคิวล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง) 

2. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK) 

3. กรณีติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเชื้อ" ก็จะสามารถกลับบ้านได้ แต่ถ้าผลตรวจ "ติดเชื้อ" เจ้าหน้าที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยจำแนกตามอาการ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเขียว จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้าทะลายโจร พร้อมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจำเป็น ตามคำแนะนำของแพทย์ 
 

 

กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง / สีแดง จะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป สำหรับประชาชนที่ทำการจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน 15 นาที ก่อนหมดช่วงเวลาที่จองไว้ ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์

โดยแสดงหลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล 

รพ.ภูมิพลฯ ร่วมกับ กองทัพอากาศ ตรวจโควิดฟรี