svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ทางหลวงชนบทเสริมไหล่ทางถนนสาย มส.4011 แม่ฮ่องสอน

28 สิงหาคม 2564

กรมทางหลวงชนบท เสริมไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บนถนนสาย มส.4011 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

28 สิงหาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่เสริมไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194 – บ้านป่าเหว อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม. ที่ 2+500 เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่รับมือสถานการณ์อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

ทางหลวงชนบทเสริมไหล่ทางถนนสาย มส.4011 แม่ฮ่องสอน

ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ทางหลวงชนบทเสริมไหล่ทางถนนสาย มส.4011 แม่ฮ่องสอน