รวบรวมทุกช่องทาง ในการตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ในทุกสังกัด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด-19 เช็กได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สืบเนื่องจากการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

 

โดยมีมาตรการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. อาทิ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้

 

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 บาท แต่ละสังกัด มีดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- เข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
- กรอกรหัสที่เห็น
- กดตรวจสอบข้อมูล

 

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


- เข้าเว็บไซต์ https://regis3.opec.go.th/
- นักเรียนไทย
   กรอกเลขประจำตัวประชาชน
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ
- นักเรียนต่างชาติ
   กรอกรหัส G-Code
   กรอกรหัสที่เห็น
   กดตรวจสอบ

 

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน

3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


- เข้าเว็บไซต์ https://www.vec.go.th/
- เลือก "เข้าตรวจสอบสิทธิ์" หรือ https://cov19relief.vec.go.th/
- กรอกเลขประจำตัวประชาชน
- เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
- กดตรวจสอบข้อมูล

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน

เช็กที่นี่!! ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 ทั้งภาครัฐและเอกชน