svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รฟม.เตรียมประมูล "สายสีม่วงใต้" รอบใหม่ต้น ต.ค.

27 สิงหาคม 2564

รฟม. แถลงกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ โดยการประกวดราคานานาชาติ เหตุผิดพลาดส่งเอกสารขอความเห็นผู้สังเกตุการณ์ไม่ครบถ้วน กระทบข้อกำหนดสัญญาคุณธรรม เตรียมขายซองรอบใหม่ต้นเดือน ต.ค.นี้

27 สิงหาคม 2564 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ ดังนี้

รฟม.เตรียมประมูล "สายสีม่วงใต้" รอบใหม่ต้น ต.ค. ตามที่ได้มีประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นนั้น  รฟม. ขอเรียนชี้แจงว่า ในการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ รฟม. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย รฟม. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รฟม. ได้มีการประสานงานเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตามข้อตกลงคุณธรรมมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์มีความคลาดเคลื่อน จึงทำให้เอกสารบางรายการส่งไปไม่ถึงผู้สังเกตการณ์ และถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามระบบข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น รฟม. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ครบถ้วน

รฟม.เตรียมประมูล "สายสีม่วงใต้" รอบใหม่ต้น ต.ค.

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รฟม. จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาใหม่  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยในการดำเนินการตามขั้นตอนประกวดราคาครั้งใหม่นี้ รฟม. จะดำเนินการทันที และจะเร่งรัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ให้เป็นไปตามกำหนดการณ์ในแผนงานเดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ 

รฟม.เตรียมประมูล "สายสีม่วงใต้" รอบใหม่ต้น ต.ค. โดยหลังจากนี้ รฟม.จะจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่ยังคงเป็นการเปิดประกวดราคานานาชาติ โดยจะมีการพิจารณาราคากลางใหม่อีกครั้ง แต่คาดว่าจะขยับขึ้นไม่มาก เพราะมีระยะเวลาห่างจากการประมูลครั้งแรกไม่มาก โดยราคาจะอิงกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนัก คาดจะแล้วเสร็จในต้นเดือน ก.ย.64 ซึ่งจะให้ผู้สังเกตุการณ์เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตุการณ์ หลังจากนั้นอยู่ในขั้นตอนเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถประกาศเชิญชวนประมูลได้ต้นเดือน ต.ค.นี้จนถึงสิ้นเดือน พ.ย. 64

ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนยื่นข้อเสนอในช่วงปลายเดือน พ.ย.หรือต้นเดือน ธ.ค.64 หลังจากนั้นจะประเมินข้อเสนอซองที่ 1 ซองที่ 2 และซองที่ 3 โดยคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอ 1 เดือนครึ่งหรือไม่ถึง 2 เดือน คาดว่าจะได้ผู้ชนะและลงสามสัญญาได้ในสิ้นเดือน ม.ค.หรือต้นเดือน ก.พ. 65

รฟม.เตรียมประมูล "สายสีม่วงใต้" รอบใหม่ต้น ต.ค. สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน   มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570